رویدادها همه رویدادها

کتابچه عملکرد سال ۹۹ ایمپاسکو منتشر شد

کتابچه عملکرد و اهداف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با نگاهی به اقدامات سال 1399 و برنامه های ...

تاریخ انتشار : ۷/ ۷ /۱۴۰۰

فراخوان ثبت نام تربیت تکنسین مهارتی معادن سنگ ساختمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در راستای تحقق اهداف نقشه راه معدن کشور و ...

تاریخ انتشار : ۲۶/ ۲ /۱۴۰۰
پیوند ها

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران IMPASCO