آگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۳۰-۱۴۰۰/۵ ت

شنبه, ۱۹ تیر, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم ( از قبیل تمدید پروانه اکتشاف، اخذ گواهی کشف و پروانه بهره برداری بنام شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران) در محدوده معدنی ماران قلعه واقع در جنوب استان کرمان” را  از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (شش میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ ، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر  تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ برگزار می گردد.