آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۰-۹۹/۲ ت (نوبت دوم)

پنج شنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” انجام سرمایه گذاری به منظور احداث و بهره برداری از کارخانه تولید کربن اکتیو از زغال سنگ با ظرفیت سالیانه ۱۵۰۰ تن در محدوده مجتمع صنعتی انجیرتنگه واقع در شهرستان سوادکوه” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ۲٫۲۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۹۹/۰۲/۰۶ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۹/۰۲/۱۷ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۹/۰۲/۲۷ و جلسه بازگشایی پاکات مورخ ۹۹/۰۲/۲۸ تعیین می گردد.