شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برگزار می کند: دوره آموزش تربیت حفار برای جذب در معادن

شنبه, ۱۴ تیر, ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در راستای تحقق نقشه راه معدن برای توسعه آموزش های مهارتی تکنسین معدن، ایمپاسکو در نظر دارد با همکاری اتحادیه حفاران و شرکت گلگهر دوره آموزش تربیت حفار( مغزه گیری ) در معادن (ویژه آقایان) را برگزار کند.

بر اساس این گزارش واجدین شرایط برای شرکت در دوره می توانند در سامانه پرتال آموزش ایمپاسکو به نشانی http://trn.impasco.gov.ir ثبت نام کنند.

لازم به ذکر است حضور در دوره آموزشی برای شرکت کنندگان رایگان بوده و تمام هزینه های مربوطه به عهده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است.

مهلت ثبت نام در این دوره آموزشی تا تاریخ ۳۱ تیرماه تمدید شده است.