سیاست های واگذاری ایمپاسکو منجربه ایجاد اشتغال در بخش خصوصی شد

دوشنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، با اجرایی نمودن سیاست واگذاری و برون سپاری مدیریت و راهبری مجتمع ها به بخش خصوصی تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران طی سال های ۹۵ و ۹۶ کاهش یافته و باعث انتقال اشتغال از بخش دولتی به خصوصی شده است.

اجرای سیاست واگذاری به گونه ای بوده که ضمن افزایش شغل (اشتغالزایی)، اشتغال از بخش دولتی به خصوصی منتقل شده است.

همچنین اجرای سیاست واگذاری در مجتمع های فسفات اسفوردی، نفلین سینیت کلیبر، فروکروم جغتای و سرب نخلک منجربه افزایش تولید شده است.

بر اساس این گزارش مدیریت و راهبری ۵ مجتمع تحت مالکیت ایمپاسکو و ۵ مجتمع تحت مالکیت ایمیدرو در سال های ۹۳ تا ۹۶ به بخش خصوصی واگذار شده است.

در همین راستا ۱۲ طرح تحت مالکیت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و ۷ طرح تحت مالکیت ایمیدرو نیز طی سال های ۹۳ تا ۹۶ به بخش خصوصی واگذار شده است.

گفتنی است ۳ مجتمع و ۹ طرح تحت مالکیت ایمپاسکو و نیز ۱۰ طرح با مالکیت ایمیدرو در سال ۹۷ در دست یا قابل واگذاری است.