روز گذشته صورت گرفت: انعقاد تفاهم نامه انجام اکتشافات در استان اصفهان

پنج شنبه, ۲ آبان, ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، روز گذشته تفاهم نامه انجام اکتشافات در پهنه های نطنز و کوه دم جمعاً به مساحت ۱۹۵۶ کیلومتر مربع در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به امضای مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و ریاست سازمان صمت استان اصفهان منعقد شد.
این پهنه ها در راستای تفاهم نامه انجام اکتشافات در ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با همکاری سایر بخش ها و کنسرسیوم های بخش خصوصی انجام شد.
بر اساس این گزارش از جمله تعهدات اکتشافی این تفاهم نامه، بررسی مواد معدنی گروه ۵ و ۶ میباشد که با توجه به پتانسیل های طلا،مس پرفیری و خاک های صنعتی، انجام این اکتشافات می تواند کشف ذخایر جدید را در پی داشته باشد.