دو بسته سرمایه گذاری (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۳-۱۲ /۹۷ ت)

دوشنبه, ۲۶ فروردین, ۱۳۹۸

آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۳-۱۲/۹۷ ت
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی در دو بسته سرمایه گذاری به شرح :
الف )انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش حدود ۱۳ میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ شامل طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و مصالح مصرفی، آماده سازی و استخراج و فروش ماده معدنی از لایه های C1 و B2 بلوک ۲ معدن پروده ۴ طبس به ظرفیت تولید سالیانه حداقل ۱۵۰ هزار تن زغالسنگ خام (بسته سرمایه گذاری اول) با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۷٫۵۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (هفده میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی)
ب ) انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز، استخراج و فروش حدود ۳۱ میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ شامل طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و مصالح مصرفی، آماده سازی و استخراج و فروش از لایه های C1 و B2 بلوک ۶ معدن پروده ۴ طبس به ظرفیت تولید سالیانه حداقل ۲۵۰ هزار تن زغالسنگ خام(بسته سرمایه گذاری دوم) با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانزده میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. بدینوسیله مجددا از علاقمندان واجد شرایط (دارای کارخانه ذغالشویی یا کک سازی) دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۸/۲/۹۸ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد۱۷۹) بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۸/۲/۹۸ تعیین می گردد.