فراخوان دوره آموزش تربیت تکنسین معدن

دوشنبه, ۱ مهر, ۱۳۹۸

فراخوان دوره آموزش تربیت تکنسین معدن

در راستای تحقق نقشه راه معدن، برای توسعه آموزش های مهارتی با تاکید ویژه بر تربیت تکنسین های معدنی به عنوان حلقه اتصال خدمات مهندسی با خدمات کارگری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور این سازمان در نظر دارد دوره های آموزشی تربیت تکنسین معدن را برگزار نماید. لذا از واجدین شرایط برای شرکت در دوره تقاضا می شود در سامانه پورتال آموزش ايمپاسكو به نشانی http://trn.impasco.gov.ir ، ثبت نام نمایند. ضمناً این دوره برای شرکت کنندگان رایگان بوده و تمام هزینه های مربوطه به عهده ایمیدرو مي باشد و در پايان گواهينامه توسط سازمان فني حرفه ايي صادر خواهد شد.