مجتمع استان خراسان جنوبی

تلفن: ۳۲۴۰۴۲۹۶ – ۰۵۶ و ۳۲۴۰۴۲۹۹ – ۰۵۶

فاکس: ۳۲۴۰۴۰۲۱ – ۰۵۶

پست الکترونیکی: impasco.southkhorasan@yahoo.com

آدرس: دفتر مرکزی: بیرجند- بلوار آیت الله غفاری– خیابان نسترن ۴- پلاک ۱۴- کدپستی: ۹۷۱۷۹۱۵۱۸۶

نام: علیرضا جلالیان

تلفن: ۳۲۴۰۴۲۹۶ – ۰۵۶ و ۳۲۴۰۴۲۹۹ – ۰۵۶

فاکس: ۳۲۴۰۴۰۲۱ – ۰۵۶

محدوده اکتشافی طلای هیرد:
با عنایت به اقدامات اکتشافی انجام شده در چهار تارگت هدف محدوده، برای تارگت سه یک فقره گواهینامه کشف محدوده با ذخیره ۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تن کانسنگ با عیار متوسط ppm  ۰٫۹۲ اخذ و برداشت ده هزار تنی کانسنگ طلا جهت انجام تست فرآوری در مقیاس صنعتی درسال ۹۶ از آن عملیاتی و همچنین اخذ پروانه بهره برداری معدن نیز در دستور کار می باشد.

معدن آهن حنار:
پروانه بهره برداری معدن با میزان ذخیره یک میلیون تن سنگ آهن با عیار ۵۹٫۳۷ اخذ گردید و بهره برداری از آن با مشارکت شرکت صنعتی معدنی زاهد ایساتیس یزد (با میزان سهم ۳۱ درصدی برای شرکت تهیه و تولید) در حال انجام می باشد.

محدوده اکتشافی پلی متال عشق آباد:
پروانه اکتشاف محدوده اخذ و جهت ادامه و تکمیل اکتشافات از طریق مزایده نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام و مجموعه فنی مهندسی سبزیانی به عنوان سرمایه گذار (با اختصاص بیشترین میزان سهم برای شرکت تهیه وتولید- ۵۰ درصد) عهده دار تکمیل اکتشاف در محدوده می باشد.

معدن متروکه سرب و روی ازبکوه:
پروانه اکتشاف محدوده اخذ و جهت تکمیل و ادامه عملیات اکتشاف از طریق مزایده نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام و شرکت بهپوران صفه به عنوان سرمایه گذار تعیین و در حال حاضر مشغول اجرای فعالیت های اکتشافی مطابق شرح خدمات می باشد.

محدوده اکتشافی سنگ تزئینی مرمر (آراگونیت):
پروانه اکتشاف محدوده اخذ و جهت تکمیل اکتشافات از طریق جذب سرمایه گذار شرکت کاوش مرمر اسکوسنگ به عنوان سرمایه گذار عهده دار اکتشاف در محدوده می باشد.

محدوده اکتشافی طلای خونیک:
پروانه اکتشاف محدوده اخذ و مراحل صدور گواهینامه کشف در حال پیگیری می باشد.