مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران

تلفن: ۳۸۲۸۷۸۱۳-۰۳۵

فاکس: ۸۹۷۷۴۱۴۷-۰۲۱

پست الکترونیکی: info@icep.ir

وب سایت: www.icep.ir

آدرس: استان یزد، شهرستان بافق، شهرک آهنشهر، میدان فاطمیه، ساختمان پلاک ۲۶۳، مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران کدپستی: ۸۹۷۵۱۳۷۳۳۶ معدن: یزد، بافق، ۲۵ کیلومتری شمال بافق

نام: سیدفرهاد اسلامی

 

تلفن: ۳۸۲۸۷۸۱۳-۰۳۵

فاکس: ۸۹۷۷۴۱۴۷-۰۲۱

تاریخچه شرکت:

مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران متشکل از معادن سنگ آهن مختلف به شرح ذیل می باشد که در مراحل مختلف اکتشاف، استخراج و فرآوری قرار داشته و محصولات تولیدی از طریق بورس به فروش می رسد.

سنگ آهن چاه گز: معادن سنگ آهن چاه گز در فاصله ۶۵ کیلومتری شهرستان بافق قرار دارد. که مطابق پروانه بهره برداری میزان کل ذخیره قطعی آهن جمعاً ۸۸۰۰۰۰۰۰ تن و متوسط عیار آهن آن ۵۷درصد می باشدکه در دو توده تقریباً موازی شرقی و غربی متمرکز شده است.

مجموعه معادن زاغیها: مجموعه معادن زاغیها متشکل از ۲ آنومالی (۲c،۴) در فاصله ۱۰ کیلومتری شهرستان بافق با ذخیره قطعی مطابق گواهی کشف ۳٫۸۴۳٫۰۰۰ تن با عیار متوسط ۲۶٫۴۳ درصد و ۳۴۶٫۰۰۰ تن با عیار متوسط ۵۱٫۵۵ درصد سنگ آهن هماتیت و مگنتیت با هزینه کشف ۷٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد. نتیجه فعالیت های اکتشاف تکمیلی ذخایر جدیدی شناسایی گردیده که پس از بررسی و تائید نهایی اعلام خواهد شد.

آنومالی شمالی: آنومالی شمالی در فاصله ۲۵ کیلومتری شهرستان بافق قرار دارد که مطابق پروانه بهره برداری ذخیره قطعی آهن محاسبه گردیده برابر ۲۳۵میلیون تن با عیار متوسط ۲۸درصد می باشد.

آنومالی۵a (شیطور): این آنومالی در فاصله ۸۰ کیلومتری شهرستان بافق قرار دارد. سنگ آهن این آنومالی به صورت سه توده مجزا شرقی، مرکزی و غربی متمرکز گردیده است. عملیات تجهیز و اکتشافات تکمیلی این آنومالی به اتمام رسیده که جهت بررسی و تائید به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارسال شده است.

سنگ آهن میشدوان: بر اساس پروانه بهره برداری میزان کل ذخیره این معدن ۱۳٫۲۴۸٫۳۹۱ تن سنگ آهن با عیار آهن ۳۸٫۷۹ درصد در سه بخش شرقی، غربی و مرکزی بوده، که بهره برداری از آن در سال ۱۳۸۵ شروع شده و دارای خط خردایش و پرعیارسازی با ظرفیت ۷۰۰ هزار تن در سال می باشد.

سنگ آهن چاه باشه۱: این معدن واقع در شهرستان اردکان با میزان کل ذخیره قطعی بر اساس گواهی کشف صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ۱٫۵۵۵٫۰۰۰ تن سنگ آهن هماتیت با عیار متوسط ۲۱٫۴۴ درصد با هزینه اکتشاف ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد. 

سنگ آهن ۱۳C: این معدن واقع در شهرستان بافق با میزان کل ذخیره قطعی براساس گواهی کشف صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ۲۷۶۰۰۰ تن سنگ آهن هماتیت با عیار متوسط ۳۲ درصد با هزینه اکتشاف ۵٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

سنگ آهن ۱۷C: این معدن واقع در شهرستان اردکان با میزان کل ذخیره قطعی بر اساس گواهی کشف صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ۱۳۱۰۰۰ تن سنگ آهن مگنتیت با عیار متوسط ۵۲٫۳ درصد با هزینه اکتشاف ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

سنگ آهن گلمند: این معدن واقع در شهرستان اردکان با میزان کل ذخیره قطعی بر اساس گواهی کشف صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ۲٫۲۶۴٫۰۰۰ تن سنگ آهن مگنتیت با عیار متوسط ۳۹٫۵۴ درصد با هزینه اکتشاف ۶٫۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

این مجتمع دارای گواهینامه ISO 9001 – OHSAS 18001 و ISO 14001 می باشد.