طرح تجهیز معدن و استحصال شورابه های ترود

تلفن: ۲۲۷۲۰۱۵۰

فاکس: ۲۲۷۲۰۳۰۵

پست الکترونیکی: torud@impasco.gov.ir

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه شهید ماهروزاده، پلاک ۸

نام: حسین داشبلاقی

تلفن: ۲۲۷۲۰۱۵۰

فاکس: ۲۲۷۲۰۳۰۵

شورابه های کشور با برخورداری از عناصری همچون فسفات، منیزیوم و سدیم منابع سرشاری برای فعالیت های سودده اقتصادی محسوب می شوند.

این ذخایر که عمدتاً در مناطق کویری واقع شده اند در دل خود میلیاردها دلار سرمایه نهفته دارند.

معدن ترود در جنوب شهرستان شاهرود واقع شده است.

هدف این واحد، تولید کارنالیت به عنوان خوراک ورودی کارخانجات تولید پتاس است.

یکی از ویژگی های بارز در استحصال شورابه ها، نوع معدنکاری جدید آن است که به وسیله استخرهای تبخیری انجام می شود.

در حال حاضر، کشور سالانه به ۳۵۰ هزار تن پتاس نیاز دارد که بخش قابل توجه آن از خارج از کشور وارد می شود.

معدن ترود در کویر مرکزی ایران واقع شده و با وسعت ۶۵۰۰ کیلومترمربع از ذخیره ای بیش از ۲/۱میلیارد متر مکعب شورابه برخوردار است و به عنوان بزرگترین محدوده معدنی کشور شناخته شده است.