طرح تجهیز شورابه قم

تلفن: ۲۲۷۴۵۲۸۹-۰۲۱

فاکس: ۲۲۷۲۹۷۳۶-۰۲۱

آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه شهید ماهروزاده, پلاک ۸، طبقه اول کدپستی: ۱۹۳۴۶۱۵۱۷۳

سهراب غضنفری

نام: سهراب غضنفری

تلفن: ۲۲۷۴۵۲۸۹-۰۲۱

فاکس: ۲۲۷۲۹۷۳۶-۰۲۱

دریاچه نمک قم در ۷۰ کیلومتری شمال کاشان و در ناحیه شرقی پلایای قم واقع شده و از پست ترین مناطق حوضه آبریزی قم می باشد.

اکتشافات مقدماتی در مساحت ۲۵۰۰ کیلومترمربع و اکتشافات تفصیلی در مساحتی بالغ بر ۱۸۰۰ کیلومترمربع از دریاچه نمک قم صورت گرفته است.

ذخیره قطعی معدن ۵۴ میلیون تن منیزیا با عیار ۱۷ تا ۲۰ گرم در لیتر، ۳۰۰ میلیون تن هالیت با عیار ۸۰ تا ۸۵ گرم در لیتر و ۵٫۴ میلیون تن سیلویت با عیار ۲ گرم در لیتر می باشد.