عضو هیأت مدیره

نام: شمس الدین سیاسی راد

تلفن: ۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۸۰۶۷۵۸ (۰۲۱)