عضو هیأت مدیره

نام: بهروز برنا

تلفن: ۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۸۰۶۷۵۸ (۰۲۱)