رئیس هیأت مدیره

نام: سیدعلی اکبر هاشمیان

تلفن: ۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۸۰۶۷۵۸ (۰۲۱)