مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس مطرح کرد: دستیابی سریع تر به اهداف طرح با ورود به بورس

شنبه, ۲۴ خرداد, ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سید رضا عظیمی؛ مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با بیان این مطلب گفت: با ورود معادن کوچک مقیاس به بورس و هدایت نقدینگی موجود در جامعه به بخش معدن، می توان برای دستیابی به اهداف طرح، پیش از موعد مورد انتظار امیدوار بود.

مدیر اجرایی و دبیر شواری هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس برای ارتقای عملکرد این طرح و شکوفا سازی ظرفیت معادن غیرفعال، پیشنهاد داد: همکاری بیشتر دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و ارائه اختیارات بیشتر از سوی شورای عالی معادن به شورای هماهنگی طرح، می تواند در این زمینه کمک کند.

وی ادامه داد: همکاری بانک های عامل با صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای تامین مالی معادن کوچک مقیاس، توجه بیشتر به ظرفیت شرکت های استارتاپ و دانش بنیان معدنی به منظور ایجاد یک اکوسیستم بالغ و مشوق و نیز ایجاد بستر مناسب برای تبلیغات جهت جذب مشارکت بخش خصوصی، راهگشا خواهد بود.

عظیمی اظهار داشت: مهیا کردن زمینه طرح مشکلات معدنی و پاسخگویی مناسب به طرح مشکلات، از جمله تاثیرات کوتاه مدت طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس است.

وی ادامه داد: وجود نمایندگان اصلی بخش خصوصی همچون خانه معدن ایران و اتاق بازرگانی در شورای هماهنگی طرح به عنوان دست اندرکاران و سیاست گذاران اصلی آن، ایجاد هم افزایی و هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی حوزه معدن و همکاری با بخش خصوصی به ویژه تشکل ها و انجمن های این بخش، از دیگر این تاثیرات است.

حمایت از ایجاد و توسعه ۱۲ استارت آپ

عظیمی با اشاره به بخش دیگری از تاثیرات کوتاه مدت طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس تصریح کرد: حمایت از ایجاد و توسعه ۱۲ استارت آپ تخصصی حوزه معدن، ایجاد فرصت برابر و اطلاع رسانی گسترده و شفاف میان فعالان معدنی، حمایت از تولیدات دانش بنیان و برگزاری کارگاه های آموزشی در این زمینه، بخش دیگری از دستاوردهای طرح مذکور است.

وی افزود: تزریق سرمایه (مشارکت بخش خصوصی)، دانش و فناوری به معادن، کمک به ایجاد نهضت فرآوری و علاقه مندی معادن کوچک به فرآوری محصول به جای خام فروشی و کمک به ایجاد جنبش نوآوری و کارآفرینی در بخش معدن با بهره گیری از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، از دیگر تاثیرات کوتاه مدت طرح مذکور است.

 

آغازی بر تسهیل قوانین و مقررات

مدیر اجرایی و دبیر شواری هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس درباره تاثیرات دراز مدت طرح اظهار داشت: طرح احیای معادن کوچک مقیاس در نظر دارد نسبت به اصلاح و شفاف سازی برخی از قوانین و بخشنامه های مرتبط- که به دلیل سوء برداشت، در مسیر فعالیت های معدنی مانع ایجاد می کند- ورود کند.

وی ادامه داد: ایجاد زنجیره تولید به منظور جلوگیری از خام فروشی و صادرات مواد معدنی فرآوری نشده، از جمله اهداف میان مدت و دراز مدت طرح است. ایجاد اشتغال و افزایش تولید حاصل از طرح، در میان مدت و دراز مدت باید به سطح ثابت و قابل پیش بینی برسد و مجری طرح در این زمینه، نیازمند حمایت همه جانبه نهادهای دولتی و مشارکت بخش خصوصی است.