در ۶ ماهه نخست ۹۹ صورت گرفت: انجام بیش از ۲۶ هزار متر حفاری

دوشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۹

در ۶ ماهه نخست سال جاری در دو حوزه سنگ آهن و پلی متال ۲۶ هزار و ۳۸ متر حفاری توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱۱ هزار و ۸۰ هکتار نقشه زمین شناسی در حوزه پلی متال تهیه شده است.

بنابر این گزارش گردآوری و اعتبارسنجی نقشه های زمین شناسی، برداشت مغناطیس سنجی و حفر ترانشه در حوزه های پلی متال و سنگ آهن از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط ایمپاسکو در نیمه نخست سال است.

دریافت ۶ فقره پروانه اکتشاف در حوزه های سنگ آهن و پلی متال در استان های کرمان و اصفهان از دیگر اقدامات شاخص شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران طی ۶ ماهه نخست سال جاری است.

لازم به ذکر است دریافت گواهی کشف به نام معدن سرب چاه‌خربزه به میزان ۱۱۰،۰۰۰ تن ماده معدنی سرب و روی از دیگر اقدامات این شرکت در سال جاری است.