جعفری عنوان کرد: افزایش بودجه بخش زیرساخت با هدف فعال سازی معادن کوچک مقیاس

دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۰

رئیس هیات عامل ایمیدرو توسعه زیرساخت را یکی از مهمترین عوامل در احیا و فعال سازی معادن کوچک برشمرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، وجیه الله جعفری در نشست ویدئو کنفرانسی که با حضور اسدالله کشاورز، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، مدیران وکارشناسان معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی معاونان و مدیران ایمیدرو برگزار شد بر نقش توسعه زیرساخت در فعال سازی معادن کوچک تاکید کرد.

در این نشست که به منظور تعیین حقوق دولتی در بخش زیرساخت طرح های تملک دارایی ایمیدرو برگزار شد. رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: طرح زیربناها در سال جاری به ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه لازم دارد و در حوزه طرح احیاء و فعال سازی معادن کوچک نیز نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان هستیم.
جعفری با اشاره به لزوم تامین بودجه زیرساخت در فعال سازی معادن کوچک افزود: از مهمترین مشکلات فعال سازی معادن کوچک ایجاد زیرساخت و راه دسترسی است که با تامین بودجه آن می توان در تحقق فعال سازی معادن کوچک و در نتیجه اشتغالزایی در مناطق محروم کمک کرد.
وی خاطر نشان کرد: مطالعات فعالسازی ۳۴ معدن در حال انجام است که طی ۳ ماه آینده به اتمام می رسد. با توجه به اینکه اکثر معادن کوچک غیرفعال در اختیار بخش خصوصی بوده و زیرساخت و احداث راه در این مناطق از مشکلات آنان برای فعالسازی معادن است باید بر لزوم توجه به زیرساخت در این مناطق تاکید کرد.
در نهایت بودجه بخش زیرساخت به منظور فعال سازی معادن کوچک از محل حقوق دولتی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شد.