جاره ساختمان هشت طبقه بصورت تجاری، اداری و پارکینگ واقع در ما بین میدان ونک و چهارراه جهان کودک (آگهی مزایده عمومی ۳۲-۴/۹۷ ت)

شنبه, ۹ تیر, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد اجاره ساختمان هشت طبقه بصورت تجاری ، اداری و پارکینگ واقع در مابین میدان ونک و چهارراه جهان کودک را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۴٫۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهار میلیارد و سیصد و سی میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۱۲/۴/۹۷ وحداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۲۳/۴/۹۷ با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی – طبقه ششم – امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۶/۵/۹۷ تعیین می گردد.