تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم بر اساس طرح توجیحی (آگهی مناقصه عمومی شماره ۴-۱/۹۷ ت)

سه شنبه, ۲۱ فروردین, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم بر اساس طرح توجیحی(فنی و اقتصادی) با ظرفیت ۵۷۶۰۰ تن را به روش EPC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهار میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۷/۱/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ روز ۹/۲/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

به کلیه خریداران اسناد مناقصه ۴-۱/۹۷ ت

پیرو مناقصه فوق الذکر با موضوع ” تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم بر اساس طرح توجیحی (فنی و اقتصادی) با ظرفیت ۵۷۶۰۰ تن به روش EPC” موارد به شرح ذیل در اسناد تکمیل می یابد:

۱-تامین برق و آب و گاز و تلفن مورد نیاز کل خط پودرمیکرونیزه در هنگام راه اندازی بعهده کارفرما می باشد لذا کارفرما بمحض شروع عملیات اجرایی توسط برنده مناقصه پیگیری اجرای پست برق داخلی و مجوز برق را انجام می دهد و در خصوص آب نیز پیگیری اجرای منبع زمین و مجوز برداشتن آب را بعمل خواهدآورد و در خصوص گاز در صورت نیاز اقدام می نماید.

نکته: برق رسانی از پست داخلی تا محل اجرای پروژه وهمچنین آب رسانی (ازمنبع زمینی تامحل مصرف پروژه هنگام بهره برداری بعهده پیمانکار می باشد) در صورت نیاز گاز از محل ایستگاه گاز درب کارخانه تا محل پروژه بعهده پیمانکار می باشد.

۲-کلیه ساختمانهای اداری، نمازخانه، رستوران، آتش نشانی و نگهبانی بعهده کارفرما می باشد.

۳-اجرای ساختمان سوله ای به ابعاد m15×۳۰ سقف ۶ تا ۸ متر جهت امور کارگاههای ساخت و تعمیرات بعهده پیمانکاری می باشد.
(جانمایی با نظر مشاور طرح به برنده مناقصه اعلام می‌گردد)

۴-اجرای روشنایی خیابانهای اصلی به ابعاد حدود ۴۰۰متر در۸۰۰ متر با عرض۱۲متر با بلوار وسط یعهده پیمانکار می باشد.

۵-انبار سرپوشیده جهت انباشتن حداقل دو ماه محصول به ابعاد سوله ۱۰۰۰مترمربع با سقف ۵ تا ۶ متر بعهده پیمانکار می باشد (که درانتهای خط تولید می باشد).

۶-انبار نیمه باز پارتیشنی مواد اولیه شامل یک محوطه دپو با کف سیمانی و آرماتور بندی شده با ضخامت ۲۵ تا۳۰ سانتی متر ومساحت ۱۲۰۰متر که ۳۰۰متر مسقف پارتیشنی می باشد(نقشه توسط مشاور به برنده مناقصه داده خواهد شد).

۷-تأمین کلیه ماشین آلات، تجهیزات مکانیکی، برق، الکتریکی و کنترلی که ساخت داخلی دارند و کیفیت کار را هم از لحاظ ایمنی و هم از لحاظ کیفیتی محصول که مدنظر کارفرما است و در اسناد مناقصه به آن ذکر شده است تهیه آن بلامانع می باشد. یادآوری می‌گردد در خصوص دستگاه سپراتور که کیفیت محصول را در دسته بندی تولید پودر میکرونیزه به مش های پایین تعیین می نماید بایستی حتما رضایت کارفرما را فراهم نماید مگر اینکه مشاور طرح تایید نماید و در زمان گارانتی بهره برداری از خط تولیدات از کیفیت بالایی برخوردار باشد که هم از لحاظ داخلی یا از لحاظ صادرات قابل رقابت با تولیدکنندگان باشد.

۸-ساختمان آزمایشگاه و تجهیزآن بعهده پیمانکار می باشد مساحت ۲۰۰ مترمربع با سازه بتنی و نمای آجر شامل یک سالن آزمایشگاه و یک اتاق سرپرستی و یک سرویس حمام و بهداشتی می باشد.

تبصره: درکلیه وندرهای ارائه شده بخاطر حمایت از کالای ایرانی خرید، تهیه کلیه ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی-الکترونیکی، الکترونیکی و کنترلی بشرط کیفیت و رقایت با مشابه خارجی بلامانع می باشد.

۹- منظور از انتقال قرارداد به شرکت توسعه صنایع آهکی پارس بعنوان کارفرما طرح در قرارداد می باشد.

درضمن موارد تکمیلی که توسط مشاور آقای مهندس خدارحمی تهیه گردیده است متعاقباً اعلام خواهد شد.

کلیه شرکت کنندگان در مناقصه موظفند نامه حاضر را مهر و امضاء نموده و با عبارت (مورد تائید است) به همراه سایر مدارک در پاکت (ب) ارائه نمایند. در غیر اینصورت به عنوان نقص مدارک محسوب و مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

به کلیه خریداران اسناد مناقصه ۴-۱/۹۷ ت

پیرو مناقصه فوق الذکر با موضوع” تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم بر اساس طرح توجیحی (فنی و اقتصادی) با ظرفیت ۵۷۶۰۰ تن به روش EPC”به اطلاع می رساند جدول تکمیلی زمانبندی پروژه و همچنین نقشه فایل مربوط به نقاط چیدمان تحویل آب ، برق و گاز در کارخانه ، جهت بهره برداری به پیوست ارسال و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری می گردد.

ضمنا تاریخ تحویل و بازگشایی پاکات تمدید نمی گردد.

کلیه شرکت کنندگان در مناقصه موظفند نامه حاضر را مهر و امضاء نموده و با عبارت (مورد تائید است) به همراه سایر مدارک در پاکت (ب) ارائه نمایند. در غیر اینصورت به عنوان نقص مدارک محسوب و مطابق مقررات اقدام خواهد شد.