تمدیدآگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۰۲-۹۹/۸ ت

یکشنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز، آماده سازی و بهره برداری از معدن فسفات کوه لار و احداث و  بهره برداری از کارخانه تولید اسید فسفریک به ظرفیت سالیانه حداقل ۳۰ هزار تن در شهرستان چرام  با تأمین خاک ورودی  به میزان سالیانه ۴۵۰ هزار تن ” را  از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یازده میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۹۹/۰۸/۲۱ و آخرین مهلت فروش اسناد حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۹/۹/۱۲ تمدید می گردد لذا متقاضیان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر  تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۹/۰۹/۲۲ بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۳ برگزار می گردد.