تفاهم نامه همکاری احیای معادن کوچک مقیاس با جهاد دانشگاهی منعقد شد

پنج شنبه, ۱۴ شهریور, ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، تفاهم نامه همکاری احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با جهاد دانشگاهی با هدف تنظیم و اجرای این تفاهم نامه و ایجاد همکاری فی مابین ایمپاسکو و جهاد دانشگاهی در زمینه های فنی و اجرایی با درنظر گرفتن کلیه امکانات طرف ها اعم از فناوری موجود، منابع مالی، داده ها، اطلاعات و نیروی انسانی است.
بر اساس این گزارش موضوع تفاهم نامه مذکور دربرگیرنده ۸ بند شامل آسیب شناسی و طبقه بندی موانع تولید معادن کوچک به ترتیب اولویت استانی، حمایت و اجرای طرح های تولیدی و تحقیقات مشترک، توسعه همکاری های مشترک ملی و بین المللی، شناسایی منابع (دولتی و غیر دولتی) و اجرای راهکارهای مناسب در راستای جذب آنها، همکاری در زمینه فناوری اطلاعات، همکاری در زمینه رفع نیازهای طراحی و مهندسی، رفع نیازهای تکنولوژی و مهندسی مربوط به خطوط تولید و افزایش بهره وری کل عوامل تولید و ارتقای ظرفیت واحدها می باشد.
بر اساس این تفاهم نامه جهاد دانشگاهی مواردی از قبیل نیازسنجی تجهیزات موبایل در صنعت فرآوری بر اساس معادن موجود کوچک در کشور، طراحی تجهیزات موبایل مورد نیاز فرآوری مواد معدنی برای کمک به احیای معادن کوچک، ارایه مشاوره به صاحبان معادن کوچک، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان معرفی شده از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی را در قالب همکاری انجام خواهد داد.