به سوی فناوری های جدید برای تولید لیتیم

دوشنبه, ۷ بهمن, ۱۳۹۸

لیتیم به عنوان سبکترین فلز موجود در جهان دارای کاربردهای متنوعی، از جمله تولید ترکیبات آلی-لیتیمی، افزودنی آلیاژهای آلومینیوم و منیزیم، آند در باتری های لیتیم یونی قابل شارژ و غیره است. تمام لیتیم اولیه در جهان با الکترولیز نمک مذاب تولید می شود. در این مقاله فناوری های کنونی برای استخراج لیتیم مرور و چشم اندازهای تغییر ارزیابی می شود.
جهت دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.impasco.gov.ir/wp-content/uploads/2020/01/PDF.pdf