با حمایت ایمپاسکو صورت گرفت: چاپ کتاب “معدنکار کوچک”

شنبه, ۱۷ اسفند, ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، برای نخستین باردر جهت فرهنگ سازی و آشنایی کودکان با فرآیند معدنکاری کتاب رنگ آمیزی کودک با حمایت ایمپاسکو و به پیشنهاد دفتر طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس چاپ شد.
این کتاب که با عنوان “معدنکار کوچک” چاپ شده است، فرآیند معدنکاری را به صورت تصویر به کودکان آموزش می دهد و کودکان ضمن رنگ آمیزی تصاویر با روند معدنکاری آشنا خواهند شد.
شخصیت اصلی این کتاب به نام “توانا” یک سفر مهیج را شروع می کند و در انتها از کودکان می خواهد تعریف صحیحی از معدن داشته باشند.
گفتنی است این کودک مناسب رده سنی ب و ج می باشد.