با حضور استاندار زنجان برگزار شد: جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در انگوران

دوشنبه, ۹ دی, ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید روز گذشته در محل مجتمع سرب و روی انگوران با حضور استاندار زنجان برگزار شد.
در این جلسه معاون اکتشاف و بهره برداری ایمپاسکو و مدیر مجتمع سرب و روی انگوران گزارشی از عملکرد مجتمع و نحوه سهمیه بندی خاک انگوران ارایه کردند که از سوی استاندار مثبت ارزیابی شد و در این راستا مقرر گردید مختص این موضوع جلسه ای در شورای عالی معادن استان زنجان از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تبیین شود.
در پایان جلسه استاندار زنجان با تائید صحت عملیات اجرائی صورت گرفته در مجتمع سرب و روی انگوران، از عملکرد شرکت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تشکر کرد و مقرر شد پیگیری در خصوص مباحث مطرح شده از سوی ایمپاسکو از قبیل بازبینی حقوق دولتی معدن انگوران، تامین گازوئیل شرکت های حمل مواد معدنی و مباحث تامین منابع مالی جاده زنجان –دندی- تکاب از سوی سازمان صمت استان و معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان صورت پذیرد.
گفتنی است مصوبه شورای تامین استان زنجان در راستای حمایت از صنایع روی کشور و به دلیل ضرورت تداوم سهمیه بندی خاک در تیرماه ۱۳۹۴ به سازمان صمت این استان ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با توجه به رسالت اجرائی خود ضمن اجرای مصوبه مذکور با همکاری فعالان بخش خصوصی این عرصه همواره نسبت به تسهیل شرایط تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی حوزه سرب و روی با تدوین دستورالعمل های کار آمد اقدام کرده که مورد تایید همه فعالان و سازمان صمت این استان نیز قرار گرفته است.