بازی های معدنی فرصتی برای فرهنگ سازی بخش معدن/سید رضا عظیمی؛ مدیر اجرایی شورای هماهنگی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس

شنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۸

شاید بارها واژه بازی انگاری، بازی وار سازی و یا گیمیفیکیشن(Gamification) به گوش ما خورده باشد، اما واقعا بازی انگاری به چه معناست و چه کاربردهایی دارد؟
بازی انگاری، علم و تکنیک ساخت بازی از محتواهای با ماهیت غیربازی می باشد و یا می توان چنین گفت: به کار بردن ویژگی ها و المان های بازی به کمک فریم ورک های خاصی در حل مسائل واقعی و پیچیده.
بازی انگاری در صنعت کاربردهای فراوانی دارد، به طور مثال در مدل سازی فرآیندهای صنعتی، شبیه سازی ساز و کارها، بازاریابی و تبلیغ محصولات، فرهنگ سازی و ترویج یک فعالیت صنعتی و … می توان از این دانش استفاده کرد.
مسائل و فرآیندهای معدن و صنایع معدنی نیز به دلیل دشورای و روابط پیچیده اقتصادی، زمین شناسی و … نیاز محسوسی به ساده سازی و فعالیت های ترویجی و فرهنگی دارند.
ساخت و انتشار بازی هایی با محتوای معرفی فعالیت های معدنی، نحوه اکتشاف، استخراج، فرآوری و حتی فروش مواد معدنی و همچنین مدیریت زنجیره تامین آنها که در کشورهایی مانند روسیه، کانادا و استرالیا رونق گرفته است، یکی از مصادیق اصلی فناوری های بازی انگاری است.
اساساً ساخت بازی های معدنی فارغ از بحث فرهنگی و ترویجی و ساده سازی مدل ها و فرآیندها، می تواند به عنوان یک کسب و کار حاشیه ای در زیست بوم کارآفرینی بخش معدن و صنایع معدنی نیز به کار گرفته شود به طور مثال مدل های درآمدی پرداخت درون برنامه ای و تبلیغات از راهکارهای اصلی حوزه بازی سازی می باشند.
از بازی های معدنی می توان در مدیریت و رهبری بنگاه های اقتصادی نوآور و خلاق نیز بهره گرفت به گونه ای که فرآیندهای انجام کار برای کارمندان به نحوی شبیه به انجام بازی گردند.
با کمک این بازی ها می توان موارد زیر را فرآهم کرد:
۱- تجربه کاربری بهتر برای یادگیری مخاطب و فرهنگ سازی
۲- دریافت بازخوردهای فردی، نیازها و انگیزه های درونی از مشتریان و مخاطبان
۳- ارتقای رفتار کسب و کار با توجه به نیازهای صنعت
۴- افزایش عضو گیری در جامعه های معدنی
۵- ایجاد پیش زمینه محصولات جدید با هدف تعریف نیازهای کاربردی و تحقیقات میدانی بازار
در کشور ما نیز از جمله چالش های این بخش مهم اقتصادی عدم توجه به لزوم و اهمیت شکل گیری کسب و کارهای حاشیه ای و همچنین عدم آشنایی تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان و اقشار عمومی جامعه با دشواری فعالیت های معدنی و اهمیت آنها به عنوان یک صنعت مادر است. لذا به تصویر کشیدن این فعالیت ها از طریف فریم ورک های بازی انگاری گام مثبت و موثری خواهد بود.
از جمله بازی های معدنی که با اهداف مختلفی ساخته و منتشر گردیده اند عبارتند از:
۱٫ Drill Master
۲٫ Gold Mine
۳٫ Pocket Mine
۴٫ Idle Miner
۵٫ Tiny Miners
۶٫ Gold Miner