انواع آهن آلات، فولاد آلیاژی منگنزدار، انواع سیم بکسل،انواع کابل برق جمعاً به وزن تقریبی ۱۱۲ تن و ۳۰ دستگاه انواع الکترو موتور و.. اسقاطی و ضایعاتی در مجتمع معدنی سرب نخلک واقع در استان اصفهان (آگهی مزایده عمومی شماره ۶۳-۶/۹۷ ت)

شنبه, ۲۴ شهریور, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انواع آهن آلات، فولاد آلیاژی منگنزدار، انواع سیم بکسل،انواع کابل برق جمعاً به وزن تقریبی ۱۱۲ تن و ۳۰ دستگاه انواع الکترو موتور و.. اسقاطی و ضایعاتی در مجتمع معدنی سرب نخلک واقع در استان اصفهان را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ۱۷۴،۳۳۰،۰۰۰ (صد و هفتاد و چهار میلیون سیصد و سی هزار) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید.
بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۲۶/۶/۹۷ وحداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴/۷/۹۷ با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد۱۷۹) بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی – طبقه ششم – امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۸/۷/۹۷ تعیین می گردد.