انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش حدود ۱۳ میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۳-۱۲ /۹۷ ت)

چهارشنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی در دو بسته سرمایه گذاری به شرح:

الف) انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش حدود ۱۳ میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ شامل طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و مصالح مصرفی، آماده سازی و استخراج و فروش ماده معدنی از لایه های C1 و B2 بلوک ۲ معدن پروده ۴ طبس به ظرفیت تولید سالیانه حداقل ۱۵۰ هزار تن زغالسنگ خام (بسته سرمایه گذاری اول) با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۷٫۵۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (هفده میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی)

ب) انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز، استخراج و فروش حدود ۳۱ میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ شامل طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و مصالح مصرفی، آماده سازی و استخراج و فروش از لایه های C1 و B2 بلوک ۶ معدن پروده ۴ طبس به ظرفیت تولید سالیانه حداقل ۲۵۰ هزار تن زغالسنگ خام(بسته سرمایه گذاری دوم) با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانزده میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان واجد شرایط ( دارای کارخانه ذغالشویی یا کک سازی) دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۸/۱۲/۹۷ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۲۶/۱۲/۹۷ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد۱۷۹) بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۴/۱/۹۸ تعیین می گردد.