انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالانه حداقل ۲۰۰ کیلوگرم در محدوده معدنی طلای کوه دم (آگهی مزایده عمومی شماره ۵۵-۶ /۹۷ ت)

دوشنبه, ۱۲ شهریور, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالانه حداقل ۲۰۰ کیلوگرم در محدوده معدنی طلای کوه دم با استفاده از کانسنگ معدن طلای کوه دم واقع در استان اصفهان را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید.
بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۴/۶/۹۷ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۷/۶/۹۷ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد۱۷۹) بنام این شرکت به آدرس: تهران- بالاتر از میدان -روبروی سینما استقلال- شماره ۱۷۱۳- برج جنوبی- طبقه ششم- امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۳۱/۶/۹۷ تعیین می گردد.