انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم در محدوده معدنی خانه سورمه واقع در استان اصفهان (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) به شماره ۱۰۷-۱۰ /۹۷ ت)

دوشنبه, ۲۴ دی, ۱۳۹۷

 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم (شامل ارائه گزارش زیست محیطی و دریافت پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری به نام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران) در محدوده معدنی خانه سورمه واقع در استان اصفهان (شهرستان تیران و کرون) را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) واگذار نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۲۹/۱۰/۹۷ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد۱۷۹) بنام این شرکت به آدرس: تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۷/۱۱/۹۷ تعیین می گردد.