انجام ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری طرح تولید پودرمیکرونیزه آهک به ظرفیت ۵۷۰۰۰ تن سالانه در محدوده شهرستان داراب (آگهی فراخوان عمومی شماره ۱۰۳- ۱۰ /۹۷ ت)

دوشنبه, ۱۷ دی, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به انجام “ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری طرح تولید پودرمیکرونیزه آهک به ظرفیت ۵۷۰۰۰ تن سالانه در محدوده شهرستان داراب” اقدام نماید لذا از کلیه شرکت هایی که در این زمینه دارای سابقه و همچنین توان علمی، فنی، مهندسی و اجرایی می باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ ۲۲/۱۰/۹۷ حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، بالاتر از میدان ولیعصر ، روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی، طبقه نهم، اتاق ۹۱۵ مراجعه و در صورت تمایل اسناد مذکور را به همراه مدارک اشاره شده در آن حداکثر تا تاریخ ۱۳/۱۱/۹۷ در پاکت در بسته با ذکر موضوع فراخوان به دبیرخانه شرکت واقع در نیم طبقه آدرس فوق تحویل نمایند.