انجام ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری طرح تولید فروسیلیس ۷۵% به ظرفیت سالانه ۶۰۰۰ تن در محدوده شهرستان نهاوند (آگهی فراخوان عمومی شماره ۱۰۴- ۱۰ /۹۷ ت)

چهارشنبه, ۱۹ دی, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به انجام “ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری طرح تولید فروسیلیس ۷۵% به ظرفیت سالانه ۶۰۰۰ تن در محدوده شهرستان نهاوند” اقدام نماید لذا از کلیه شرکت هایی که در این زمینه دارای سابقه و همچنین توان علمی، فنی، مهندسی و اجرایی می باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ ۲۲/۱۰/۹۷ حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، بالاتر از میدان ولیعصر ، روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی ، طبقه نهم ،اتاق ۹۱۵ مراجعه و در صورت تمایل اسناد مذکور را به همراه مدارک اشاره شده در آن حداکثر تا تاریخ ۱۳/۱۱/۹۷ در پاکت در بسته با ذکر موضوع فراخوان به دبیرخانه شرکت واقع در نیم طبقه آدرس فوق تحویل نمایند.