امروز صورت گرفت: یکپارچه سازی مدیریت مجتمع پتاس و طرح شورابه های ترود

شنبه, ۲۴ اسفند, ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، با توجه به سیاست یکپارچه سازی مدیریت مجتمع پتاس خور و بیابانک و طرح شورابه های ترود با توجه به واگذاری آنها به یک سرمایه گذار بر اساس بند ت ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، با حکم مدیر عامل ایمپاسکو نظارت بر طرح شورابه های ترود نیز به امیدرضا محبعلی؛ مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک واگذار شد.
همچنین در حکم دیگری از سوی وجیه اله جعفری ؛ مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، حسین داشبلاغی به عنوان مجری طرح تولید کاغذ از آهک الیگودرز معرفی شد.
گفتنی است پیش از این حسین داشبلاغی؛ مجری طرح شورابه های ترود بود.