امروز برگزار شد: جلسه ایمپاسکو و کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر فعال سازی و توسعه معادن سنگ های تزیینی

چهارشنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۹

 

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، با توجه به سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده در راستای حمایت های ایمیدرو در زمینه فعال سازی معادن سنگ تزیینی و ایجاد کنسرسیوم های صادراتی و نحوه هماهنگی های لازم از طریق طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، صبح امروز جلسه ای با حضور مدیر عامل و معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مشاوران و دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اصفهان و مدیر اجرایی طرح احیای معادن در محل این شرکت برگزار شد.

گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران حاکیست محورهای صحبت و تصمیمات اتخاذ شده شامل ارتقای سطح آموزش، برنامه ریزی و تدوین سرفصل های جدید برای دوره های آموزشی با هدف انتقال و توسعه تکنولوژی و روش های نوین استخراج، هماهنگی بازدید از معادن داخل و خارج از کشور که با روش های نوین فعالیت می کنند، تدوین سیاست های تشویقی برای استفاده از روش های جدید در استخراج معادن و هماهنگی برای نحوه تامین ماشین آلات از طریق تامین تسهیلات و امکان استفاده از خدمات بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی است.

لازم به ذکر است در روزهای اخیر نمایشگاه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در استان اصفهان با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو با هدف توسعه معادن و صنعت مرتبط با سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی افتتاح شد.

حمایت از سنگ های تزیینی و قیمتی و نیمه قیمتی در ایمیدرو از جمله مواردی است که در راستای فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با حمایت ریاست هیات عامل ایمیدرو شکل گرفت و با جدیت پیگیری می شود.