(اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) “عملیات تأمین مصالح و احداث انبار محل نگهداری مغزه‌ها در مجتمع طلای زرشوران”

شنبه, ۲۷ شهریور, ۱۴۰۰

پیرو اگهی فراخوان در روزنامه مناقصه اقتصاد پویا  مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ و روزنامه همشهری مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ موضوع “عملیات تأمین مصالح و احداث انبار محل نگهداری مغزه‌ها در مجتمع طلای زرشوران” بدینوسیله به اطلاع متقاضیان می‌رساند موارد ذیل در فراخوان منتشره اصلاح و تغییر می‌یابد:

  • نام و نشاني كارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشاني: تهران، میدان ولیعصر (عج)، کوچه شقایق، پلاک ۵ و ۷
  • مدت زمان اجرای پروژه: ۱۸ (هجده) ماه کامل شمسی.
  • زمان دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir به شماره فراخوان  ۲۰۰۰۰۹۲۴۱۰۰۰۰۰۲۴ از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ مراجعه نمايند.
  • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز چهار‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir بارگذاری نمایند.
  • زمان گشایش پاکت‌ ارزیابی کیفی: ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ در نشانی مندرج در بند «۲» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 

سایر شرایط آگهی فراخوان تغییر ننموده و به قوت خود باقیست.