«اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای » ” عملیات تأمین مصالح، احداث و ساخت ۵ عدد رسوبگیر گابیونی و ۴ عدد سد ملاتی در مجتمع طلای زرشوران “

چهارشنبه, ۳ شهریور, ۱۴۰۰

پیرو آگهی فراخوان در روزنامه روزان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ و روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ با موضوع “عملیات تأمین مصالح، احداث و ساخت ۵ عدد رسوبگیر گابیونی و ۴ عدد سد ملاتی در مجتمع طلای زرشوران” بدینوسیله مهلت خرید اسناد ، تاریخ تحویل و گشایش پاکت آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

  • نام و نشاني كارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشاني: تهران، میدان ولیعصر (عج)، خیابان شقایق، پلاک ۵ و ۷
  • محل اجراي پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۸ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.
  • زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاص حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir و واریز مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰(دو میلیون ریال) به شماره حساب ۵۷۷۸۸۵۷۷۸۰ به شناسه واریز ۱۰/۰۷در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ اقدام نمایند.
  • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز ‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir بارگذاری نمایند.
  • زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ در نشانی مندرج در بند «۲» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

سایر شرایط آگهی فراخوان تغییر ننموده و به قوت خود باقیست.