احیاء و توسعه معادن کوچک و متوسط در استان هرمزگان آغاز شد

چهارشنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۷

با حضور مجری و تیم هماهنگی طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در سازمان صمت استان هرمزگان موضوع رسیدگی و برنامه ریزی برای معادن آهن استان مورد بررسی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در سفر هفته گذشته که به همراهی دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران، رییس خانه معدن استان هرمزگان و کارشناس مرتبط با طرح احیا و فعالسازی معادن کوچک مقیاس انجام شد، با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و بررسی های کارشناسی صورت گرفته برای استان هرمزگان در حضور رییس سازمان صمت استان، کار احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس آغاز شد.

بر اساس این گزارش در برنامه نشست و مصاحبه با دارندگان مجوز محدوده های معدنی به تفکیک مسائل و مشکلات معادن غیر فعال در قالب فرم های تهیه شده گفتگو و جمع بندی شد. بیش از ۷۵ درصد از معدنداران در این جلسه حضور داشتند و قریب به اتفاق آنها از اجرای این طرح استقبال کردند.

در این جلسه تشریح کامل از روش انجام کار و اقدامات قابل انجام برای معدنداران انجام شد.

در روز دوم این سفر نیز بازدید از معادن سنگ آهن هماتیت استان و واحدهای فرآوری انجام شد.

بر اساس این گزارش توسعه تکنولوژی در واحد های فرآوری و ایجاد مشارکت معدنداران برای احداث واحدهای فرآوری در قالب کنسرسیوم با توجه به فرصت امکان توسعه صادرات و تامین ماده اولیه مصرف کنندگان موجود در منطقه از نکات اصلی هستند که در برنامه های مربوطه لحاظ خواهند شد.

گفتنی است استان هرمزگان دارای پتانسیل معادن سنگ آهن هماتیت، کرومیت و گچ کوچک مقیاس است که با ایجاد واحدهای فرآوری در منطقه های معدنی توسعه و رونق در این معادن قطعی خواهد بود.