احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالانه ۲۰۰ کیلو گرم در محدوده معدنی طلای هیرد (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی فشرده به شماره ۱۰۰-۱۰ /۹۷ ت)

دوشنبه, ۱۰ دی, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالانه ۲۰۰ کیلو گرم در محدوده معدنی طلای هیرد را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سه میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۱۱/۱۰/۹۷ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۲۲/۱۰/۹۷ با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد۱۷۹) بنام این شرکت، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی – طبقه نهم – امور حقوقی و قراردادها اتاق شماره ۹۱۵ مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۶/۱۱/۹۷ تعیین می گردد.