آگهی مناقصه عمومی شماره ۶۰۱/ک م/۹۷۰۳

یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۷

موضوع مناقصه: خرید، طراحی، نصب و راه اندازی نوار نقاله جهت انتقال کنسانتره تولیدی کارخانه زغالشویی جدید به محل دپوی بارگیری ریلی
کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
دستگاه مناقصه گذار: شرکت زغالسنگ البرز مرکزی
مبلغ تضمین: ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
نوع تضمین: مطابق با آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی یا وجه نقد)
هزینه خرید اسناد مناقصه: ۷۰۰٫۰۰۰ (هفتصد هزار) ریال واریز به حساب شماره ۰۱۰۶۱۲۲۹۶۶۰۰۸ بانک ملی شعبه آزادمهر
تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ نوبت اول لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۷/۰۳/۹۷
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۳/۹۷
تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۸/۰۳/۹۷ رأس ساعت ۱۳ در سالن اجتماعات شرکت
محل فروش اسناد و تحویل پیشنهادات: مازندران، سوادکوه، کیلومتر ۱۸۵ محور سوادکوه، شرکت زغالسنگ البرز مرکزی، طبقه دوم، دفتر امور پیمانکاران
– به پیشنهادهایی که فاقد امضاء مشروط، مخدوش و بعد از مدت زمان تعیین شده در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش یا کمتر از مبلغ تعیین شده، چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: سه ماه
سایر شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
مواجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب ۷۱/۴۴۴۴ نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی نامه معتبر به آدرس: طبس- بلوار شهید مطهری- شرکت زغالسنگ پروده طبس یا تهران- خیابان طالقانی- نرسیده به بهار- ساختمان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران- دفتر طبس مراجعه نمایند۰
متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۵-۰۱۱۴۲۴۲۴۰۰۱ داخلی ۲۲۴ شرکت زغالسنگ البرز مرکزی تماس حاصل نموده و یا به سایت شرکت به نشانی www.cacco.ir مراجعه نمایند.