آگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۴۴-۴/۹۸ ت

یکشنبه, ۲۳ تیر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام راهبری، بهبود و توسعه وبگاه الکترونیکی معدنکو و مدیریت اجرایی کسب و کار معدنی با الگوی توسعه استارت آپ ” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می¬آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۲۵/۰۴/۹۸ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۰۲/۰۵/۹۸ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۱۰۱۰۵۳۴۳۰۲۳۲۹۷۴ به شماره شبا ۷۲۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۵۳۴۳۰۲۳۲۹۷۴ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان پرداخت درآمد شرکت های دولتی بنام این شرکت، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۲/۰۵/۹۸ تعیین می گردد.