آگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۴۱-۹۹/۴ ت

یکشنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی  ایران در نظر دارد مزایده عمومی” انجام سرمایه گذاری به منظور اکتشاف تکمیلی، طراحی، تجهیز، آماده سازی، استخراج و فروش سالیانه حداقل ۳۰۰ هزار تن زغالسنگ خام در بلوک ۶ معدن پروده ۴ طبس و محدوده های زغالی همجوار را  از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (بیست و یک میلیارد و دویست میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۹۹/۰۴/۱۰ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۹/۰۴/۲۵ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ ، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهمامور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر  تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۹/۰۵/۰۴ بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۵ برگزار می گردد.