آگهی مزایده عمومی شماره ۸۶-۹۹/۶ ت (نوبت دوم)

چهارشنبه, ۲۶ شهریور, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۷۴ هزار تن سنگ آهن دانه بندی هماتیت موجود در معدن شماره ۴ گل گهر سیرجان با عیار میانگین ۴۲ درصد ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره  ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال در بستر سامانه ستادیران برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۶/۲۹ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۱۲ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۴۱۹۳۴-۰۲۱ تماس حاصل و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. در ضمن جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۱۳ برگزار می گردد.