آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۶-۹۹/۱۱ ت

شنبه, ۴ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام راهبری کارخانه تولید شمش آنتیموان سفیدابه با استفاده از کانسنگ معادن آنتیموان سفیدابه، حیدرآباد، شورچاه و توزگی واقع در استان سیستان و بلوچستان ” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و هشتاد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۰۵/۱۱/۹۹ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۹/۱۱/۲۵ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ تعیین می گردد.