آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۹-۹۹/۲ ت (نوبت دوم)

پنج شنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در نظر دارد مزایده عمومی ” انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید آهک هیدراته به ظرفیت سالیانه ۶۰هزارتن با استفاده از کانسنگ معادن آهک دره خزینه شهرستان پلد ختر ” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و سیصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۹۹/۰۲/۰۶ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۹/۰۲/۱۷ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام این شرکت، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۷/۰۲/ ۹۹ و جلسه بازگشایی پاکات مورخ ۹۹/۰۲/۲۸ تعیین می گردد.