آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۱۰-۹۸/۹ ت

پنج شنبه, ۷ آذر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در نظر دارد مزایده عمومی “ انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید آهک هیدراته به ظرفیت سالیانه  ۶۰هزارتن  با استفاده از کانسنگ معادن آهک دره خزینه شهرستان پلد ختر ” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یکصد و سی میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۹۸/۰۹/۱۱و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۸/۰۹/۲۷با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۱۰۱۰۵۳۴۳۰۲۳۲۹۷۴ به شماره شبا ۷۲۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۵۳۴۳۰۲۳۲۹۷۴ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان پرداخت درآمد شرکت های دولتی بنام این شرکت، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۸/۱۰/۰۷و بازگشایی پاکات مورخ ۹۸/۱۰/۰۸تعیین می گردد.