آگهی فراخوان عمومی شماره ۱۲-۹۹/۲ ت

شنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در راستای طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در نظر دارد ” ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن هماتیتی استان زنجان جهت ایجاد واحد تولید کنسانتره آهن هماتیتی با سیستم موبایل ” را از طریق فراخوان عمومی برگزار نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۹۹/۰۲/۰۷ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۹/۰۲/۲۷ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت تکمیل و ارائه مدارک مربوطه حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۹/۰۳/۱۰ می باشد.