آگهی دعوت جهت شناسائی علاقمندان به مشارکت در طرح احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس

دوشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بعنوان مجری و هماهنگ کننده طرح احیاء ، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در نظر دارد نسبت به ثبت نام متقاضیان به منظور” شناسایی سرمایه گذاران و معدن کاران (بعنوان سرمایه پذیران)” اقدام نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و نیز تهیه فرم های مربوطه با شماره تلفن ۴۳۴۲۹۳۰-۰۹۱۲ مسئول سرمایه گذاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تماس حاصل و یا به آدرس اینترنتیhttp://ssmines.impasco.gov.irمراجعه نمایند.