آگهی تمدید مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۶۲-۹۹/۱۲ ت

شنبه, ۲۳ اسفند, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز، آماده سازی و بهره برداری از معدن فسفات کوه لار  استان کهگیلویه و بویر احمد و معدن گزستان استان یزد،  بهره برداری از کارخانه تولید آهک هیدراته چرام (به ظرفیت سالیانه ۳۰ هزار تن)  و احداث و بهره برداری از کارخانه تولید اسید فسفریک (به ظرفیت سالیانه حداقل ۳۰ هزار تن) در شهرستان چرام” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (بیست و شش میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۹۹/۱۲/۰۵ و حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر  تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ برگزار می گردد.