آگهی تمدید مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۰۲-۹۸/۸ت

شنبه, ۲۳ آذر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید سدیم سیانید با تضمین خرید سالیانه ۱۵۰۰ تن سدیم سیانید قرصی با خلوص حداقل ۹۸ درصد” را با تضمین شرکت در                     مزایده (فرآیند ارجاع کار) به مبـلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد) ریال (به صورت واریز نقـدی یا ضمانت نامه بانکی)                       برگزار نماید. لذا بدین وسیله از علاقمندان دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۸/۰۹/۲۷ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب ۴۱۰۱۰۵۳۴۳۰۲۳۲۹۷۴ به شماره شبا ۷۲۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۵۳۴۳۰۲۳۲۹۷۴ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان پرداخت درآمـد شرکت های دولتـی به نام این شرکت، به آدرس: تهران بالاتر از میدان ولی عصر – روبروی سینما استقلال – شماره ۱۷۱۳  – برج جنوبی- طبقه نهم – امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۸/۱۰/۰۷و بازگشایی پاکات مورخ ۹۸/۱۰/۰۸تعیین می گردد.