آگهی برگزاری استعلام فروش خودرو های اسقاطی متعلق به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره ۱۴۰۰/۱/ب

دوشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” فروش ۹ دستگاه از خودروهای اسقاطی متعلق به خود را در جهت اجرای کمیسیون ماده ۲  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با موضوع لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ” را از طریق برگزاری استعلام عمومی و  با جزئیات مندرج در اسناد استعلام و با تضمین انجام تعهدات به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. متقاضیان شرکت در استعلام می توانند از ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ تا حداکثر ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ به همراه کارت شناسایی و معرفی نامه به آدرس : تهران ، بالاتر از میدان ولیعصر ، روبروی سینما استقلال ، پلاک ۱۷۱۳ ، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مراجعه و اسناد استعلام را دریافت نمایند. ضمنا متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ به آدرس فوق الذکر ارائه نمایند.